ကျနော်တို့လိုအပ်နေသူတွေကိုမှအရပ်ဘက်ဥပဒေရေးရာအကူအညီများပေး

Legal Aid ဆိုတာဘာလဲ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်နောက်ခံအမျိုးမျိုးမှလာကြသည်။ သူတို့သည်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၊ မိသားစုများနှင့်မသန်စွမ်းသူများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ စစ်ပြန်များနှင့်အများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များနှင့်ယာယီအလုပ်သမားများဖြစ်သည်။

သင်၏ဝင်ငွေနှင့်မိသားစုအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ သင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။ သင်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်ကိုသိရန်သင့်အနီးအနားရှိရုံးသို့ဖုန်းဆက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၆၀ နှင့်အထက်ဖြစ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်သင်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုကိုခံရလျှင်၊ ၀ င်ငွေနည်းပါးသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။

Our service area

We serve the following thirteen counties: Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, and Otsego.

We also serve agricultural workers anywhere in New York State.

Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.

Powered by:

Capture.PNG
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

(877) 777-6152

©2020 by Legal Aid Society of Mid New York. Proudly created with Wix.com