Waxaan siinnaa kaalmada sharciga madaniga ah kuwa u baahan

Waa maxay Caawinta Sharciga?

Macaamiisheena

Macaamiisheena waxay ka soo jeedaan asallo badan oo kala duwan. Waa dad shaqeeya, qoysas, iyo dad naafo ah. Iyagu waa muwaadiniin waayeel ah, halyeeyayaal, iyo dad hela gargaarka shacabka. Waxay yihiin Muwaadiniinta Mareykanka, soogalootiga iyo qaxootiga, iyo shaqaale ku meelgaar ah.

Waxaad uqalmi kartaa adeegyada, iyadoo ku saleysan dakhligaaga iyo tirada qoyskaaga. Si aad u ogaato inaad u-qalanto, wac ama booqo xafiis kuugu dhow. Haddii aad tahay 60 jir ama ka weyn, ama aad tahay dhibane rabshad qoys, waad uqalmi kartaa adeegyadeena xitaa haddii aadan dakhli hooseyn.

Aagdeena adeegga

Waxaan u adeegnaa kow iyo tobanka degmo ee soo socda: Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, iyo Otsego.

የሰማይ አካላት

Waxaan sidoo kale u adeegnaa shaqaalaha beeraha meel kasta oo ka tirsan Gobolka New York.

Legal Aid Society of Mid-New York, Inc.

Powered by:

Capture.PNG
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

(877) 777-6152

©2020 by Legal Aid Society of Mid New York. Proudly created with Wix.com